Базични електроди HARD, Ихтиман

Нов

Размери: Ø 2.5, 3.2, 4.0 мм.

Опаковки: пакет или кашон

Базични електроди за заваряване на стоманени конструкции, поднадзорни съоръжения и съдове, когато се изисква висока якост на удар и съпротивление срещу спукване на шева, дори при ниски работни температури на съединенията.

Класификация:

БДС EN ISO 2560-A: E 42 5 B 42 H5

AWS A5.1: E 7018-1

Повече детайли

25,92 лв

  • ø 2.5 x 350 мм, 4.5 кг
  • ø 3.2 х 350 мм, 5.0 кг
  • ø 4.0 x 450 мм, 6.0 кг

Повече информация

Предназначение и характеристики

Дебелообмазан базичен електрод за заваряване на нелегирани и ниско легирани конструкционни стомани, повдигателни съоръжения, съдове под налягане и съоръжения в преработвателната промишленост и корабостроенето. HARD е нечуствителен към състава на основния метал в доста широки граници. Има добри заваръчно-технологични свойства и лесно отделяне на шлаката. Електродът гарантира много ниско ниво на дифузионен водород в метала на шева и има одобрение за работа в температурен интервал от -50°C до 450°C.

Пространствени положения на заваряване

Ток и полярност на електрода: постоянен ( + )

За повече информация, виж файловете за сваляне.

За сваляне