Контролен дебитомер - защитен газ Преглед отблизо

Контролен дебитомер за разхода на защитен газ

0155716880

Нов

Ръчен дебитомер за измерване на действителното количество защитен газ, подавано през горелката за МИГ/МАГ или ВИГ заваряване. Обхвата на измерване е от 5 до 25 л/мин., аргон или СО2.

Гуменият конусовиден вход се опира плътно в газовата дюза на горелката. Тръбичката с топчето се държат вертикално нагоре. Издигането на топчето след пускане на газа показва реалното преминаващо количество.

21,36 лв

За сваляне