Шаблон за измерване дебелината на мокър слой боя  25-3000μ Преглед отблизо

Шаблон за измерване дебелината на мокра боя

4311904002

Нов

Обхват от 25 до 3000 микрона.

Шаблон за определяне на дебелината на мокра боя, непосредствено след нанасянето и. Измерването става, като шаблонът се опре с някоя от страните си върху боядисаната повърхност. Боята се отбелязва върху измервателните зъбчета.

Повече детайли

21,60 лв

Повече информация

Инструкции за работа:

Шаблонът има шест страни, като върху всяка от страните са изрязани вдлъбнатини и зъбчета. Всяко зъбче е оформено по такъв начин, че когато шаблонът се опре плътно, зъбчетата остават на разстояние от повърхността на основата. Разстоянието е отбелязано над всяко от зъбчетата.

За да се премери дебелината на мократа боя. трябва шаблонът да се опре плътно с някоя от страните, изправен на 90 градуса. Ако никое от зъбчетата не се потопи в боята, значи боята е по-тънка отколкото разстоянието на зъбчетата до повърхността. В този случай трябва да бъде опряна някоя от другите пет страни на шаблона, с отбелязани по-малки стойности, докато някое от зъбчетата се потопи в мократа боя. Когато някое зъбче опре в боята, а съседното не се потопи, значи дебелината на боята е по-голяма от разстоянието на зъбчето до повърхността, но по-малка от разстоянието на съседното зъбче, което е останало над слоя боя.

Например, ако се потопи зъбчето, маркирано с "400", а съседното зъбче, маркирано с "450" не се потопи в боята, значи боята е дебела между 400 и 450 микрона.

Веднага след измерването шаблонът трябва да се почисти от боята.

Внимание: дебелината на изсъхналата боя е по-тънка от дебелината на мократа боя. Върху опаковката на боята е посочено съдържанието на сухо вещество, когато боята не е разредена с разредител. Предполага се, че дебелината на боята след изсъхване ще остане пропорционална на сухото съдържание.