Базични електроди BÖHLER FOX EV50, DrySystem

Нов

Опаковки: вакуумиран пакет

Фабрично вакуумирани базични електроди Бьолер EV 50, за заваряване с най-високо качество, за стоманени конструкции, надзорни съоръжения и съдове, когато се изисква висока якост на удар, дори при ниски работни температури.

Класификация:

БДС EN ISO 2560-A: E 42 5 B 42 H5

AWS A5.1: E 7018-1 H4R

Повече детайли

29,70 лв

  • ø 2.5 х 350 мм, 1.8 кг, вакуум
  • ø 3.2 x 350 мм, 2.1 кг, вакуум
  • ø 4.0 х 450 мм, 2.7 кг, вакуум

Повече информация

Предназначение и характеристики

Базични електроди Бьолер, разработени за заваряване на шевове с най-високи изисквания. Металът на шева е с отлична механична якост и ударна жилавост при температури до -50°С. Рандеманът е >110%.Съдържанието на водород в метала на шева е изключително ниско (под 4ml/100g метал).

Имат много добра заваряемост в трудни за работа пространствени положения (без отгоре-надолу). Позволяват работа върху стомани с ниска чистота и високо съдържание на въглерод.

Предназначени са за производство на метални конструкции, съдове под налягане и резервоари, за транспортни средства, в корабостроенето и машиностроенето, както и за буферни слоеве преди наваряване върху високо-въглеродни стомани с ограничена заваропригодност.

Електродите са допуснати за работа при най-трудни условия и когато изискванията са най-високи - за морски платформи (проведен е CTOD тест при -10°С), както и за тръбопроводи за суров природен газ (HIC тест по NACE TM-02-84). Налични са и резултати от SSC-тест.

Пространствени положения на заваряване

Ток и полярност на електрода: постоянен ( + )

Електродите са фабрично вакуумирани в алуминиево фолио незабавно след производството им. Състоянието им не се влияе от условията или времето за съхранение. Не изискват сушене при отваряне на опаковките преди работа.

BÖHLER FOX EV 50 са предназначени за заваряване на желязо, нелегирани, въглеродни и ниско-легирани стомани с якост (граница на провлачване) до 420 N/mm2 и устойчивост срещу разрушаване при удар, при ниски температури до - 50°С. Например:

по БДС: Б Ст0 - Б Ст3, В Ст2, В Ст3, 05кп - 20кп, Ст 08 - Ст 20, 08 ГБ, 09 Г2С, 10 Г2САФ и др.

по БДС EN:  S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, S235J2-S355J2, S275N-S420N, S275M-S420M, S275NL-S420NL, S275ML-S420ML, P235GH-P355GH, P275NL1-P355NL1, P275NL2-P355NL2, P215NL, P265NL, P355N, P285NH-P420NH, P195TR1-P265TR1, P195TR2-P265TR2, P195GH-P265GH, L245NB-L415NB, L245MB-L415MB, GE200-GE240, GE300,

корабостроителни стомани: A, B, D, E, A 32-F 36, A 40-F40

по ASTM: A 106 Gr. A, B, C; A 181 Gr. 60, 70; A 283 Gr. A, C; A 285 Gr. A, B, C; A 350 Gr. LF1, LF2; A 414 Gr. A, B, C, D, E, F, G; A 501 Gr. B; A 513 Gr. 1018; A 516 Gr. 55, 60, 65, 70; A 573 Gr 58, 65, 70; A 588 Gr. A, B; A 633 Gr. A, C, D, E; A 662 Gr. A, B, C; A 707 Gr. L1, L2, L3; A 711 Gr. 1013; A 841 Gr. A, B, C; API 5 L Gr. B, X42, X52, X56, X60

За повече информация, виж файловете за сваляне.

За сваляне