ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите „Общи условия“ представляват регламентза ползване на сайта store.welder.bg, според който Продавачът доставя продукти на Купувача.

Всички продукти са с доказан произход, от производителите с чиито марки се предлагат. Основните характеристики на продуктите са посочени в страницата на всеки отделен продукт. Всички цени са крайни, в български лева, с включен ДДС. Всички посочени цени са валидни само при поръчка през електронния магазин.

STORE.WELDER.BG е интернет сайт на Уелдър ЕООД, с адрес 1750 гр. София, ул. Митрополит Серафим Сливенски, бл. 13-А, който представлява електронен магазин за продажба на материали, апаратура, инструменти, лични предпазни средства и други продукти, предназначени за заваряване, рязане, спояване и други технологични процеси.

Всички продукти са предназначени за професионална употреба, от лица, които имат необходимата квалификация да изпълняват заваръчни или други производствени операции при спазване на правилата за работа и изискванията за осигуряване на безопасност на себе си, на намиращите се в близост лица и материални ценности, оборудване и помещения, както и за опазване на околната среда.

ВНИМАНИЕ: Заваряването, рязането и термичните процеси са свързани с рискове при работа!

Отговорността за спазване на неоходимите предпазни мерки е изцяло на Клиента. Производителите на продукти, предназначени за заваряване и рязане, издават препоръки за предпазни мерки при работа, като „Заваряване и рязане – рискове и предпазни мерки. ЕСАБ“, както и информационни листове за безопасност, публикувани на техните интернет страници.

 

ТЕРМИНИ

Продавач (доставчик): Дружества, регистрирани според Търговския Закон в Република България, които извършват продажбата на продуктите, предлагани от store.welder.bg, за което издават документ.

Купувач (клиент): Професионален клиент – физическо или юридическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които са предназначени за извършване на професионална и/или търговска дейност, което е заявило покупка на продукти на Продавача, чрез потребителски акаунт в store.welder.bg или без регистрация (като „гост“).

Профил (Акаунт): сбора от предоставени от Купувача данни в електронния магазин, като име, адрес, телефон, електронен адрес, хронология на поръчките.

Продукт (стока): предмет или вещ, или определена съвкупност от вещи, предложена за продажба в електронния магазин store.welder.bg от Продавача.

Услуга: функциите на сайта store.welder.bg, предоставяните или изпълняваните чрез него услуги.

Доставка: прехвърлянето на правото на собственост върху продукта, от Продавача към Купувача. Доставка е и физическото предаване на стоката между двете страни. Осъществява се чрез транпортна, куриерска фирма или на място в склад на Продавача.

Поръчка: договор по смисъла на действащото Търговското право, с който Продавачът се задължава да извърши определена по вид дейност, а Купувачът се задължава да плати нейната цена.

 

ПОРЪЧАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ

1. Поръчка чрез вградените функции в онлайн магазина store.welder.bg.

1.1. Добавяне на избраните продукти в „количката“. Вход в менюто за поръчка с бутон „Добави в количката“, или с бутон „Поръчайте“. Преглед на избраните продукти. Изтриване или добавяне на нови продукти. Преминаване към менюто за избор на адрес на доставка чрез натискане на бутон „Към сметката“.

1.2. При поръчване е необходимо задаване на данни за доставка на купувача:

- адрес на доставка или на офис на куриера, където да бъдат доставени продуктите,

- име, на което да бъдат доставени продуктите,

- и-мейл адрес за уведомление за статуса на поръчката,

- телефонен номер за уведомление при пристигане на пратката (за контакт от куриерската фирма).

Данните са необходими за да може поръчката да бъде доставена на Клиента. Регистрацията на профил не е задължителна. Поръчката може да бъде приета от „гост“, като данните за доставка се попълват в полетата „БЪРЗО ПЛАЩАНЕ“.

1.3.  Потвърждаване или променяне на адреса на доставка / добавяне на нов адрес на доставка за регистрираните потребители. Преминаване към избор на начина на доставка, чрез натискане на бутон „Към сметката“.

1.5 Избор на начина на доставка. Избор от предлаганите от куриерските фирми услуги, срокове и цени:

- получаване на място в склад на Доставчика,

- доставка по куриер Еконт,

- доставка по куриер Спиди.

При доставката е необходимо да бъде извършен преглед на продуктите.

1.6. Избор на начин на плащане:

- по банков път, срещу сметка или проформа фактура, издадена от Продавача,

- наложен платеж при доставка, срещу касова бележка / фактура от Продавача.

2. Поръчка на и-мейл адрес: office@welder.bg .

3. Поръчка по телефон: +359 887 14 95 83.

При поръчка на и-мейл адрес или по телефона, Клиентът трябва да заяви: наименование на продукта, код на продукта, количество, информация за доставката (Име, Фамилия, E-Mail, Телефон, Адрес за доставка). В случай, че е необходимо издаване на фактура, Клиентът трябва да предостави допълнителни данни: име на фирмата, ЕИК, ДДС регистрация, адрес на фирмата, материално отговорно лице, получател на стоката.

Независимо от начина на поръчане, считаме, че Клиента е запознат и приема Общите условия за ползване на store.welder.bg.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИТЕ

Поръчки могат да бъдат изпращани по всяко време, в работни и в неработни дни. Поръчките се обработват всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа. Поръчките се потвърждават чрез изпращане на писмо на посочения в поръчката и-мейл и/или чрез обаждане на посочения телефон.

Регистрираните потребители могат да проследяват изпълнението на поръчките в своя профил на сайта.

Продуктите, представени в store.welder.bg са налични на склад при Продавача. Изпълнението на потвърдените поръчки става в рамките на същия работен ден, когато са получени. В случай на изчерпване на наличността на определен продукт, служител на Продавача информира Купувача относно възможната дата за доставка.

Продавачът си запазва правото да не изпълни поръчки, ако посочените от Купувача данни са невалидни или при пълно изчерпване на продукта.

 

ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ

Доставката на продукти се извършва от представител на Продавача или от куриерска фирма, избрана от Купувача. В случай на безплатна доставка, изборът на тревозвач е на Продавача. Клиентът има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и за оставащото време до доставката.

Цената на транспорта е според действащите тарифи на куриерските фирми и преференциалните условия, договорени за Купувачите от store.welder.bg, посочени при поръчка на стоката.

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНИТЕ ПРОДУКТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ СЪСТОЯНИЕТО И КОМПЛЕКТАЦИЯТА НА СТОКИТЕ!

Транспортирането на стоките се изпълнява според условията за доставка на превозвача/куриерската фирма.

Уелдър ЕООД не носи отговорност за забавянето на доставки, при независещи от него обстоятелства (например забавяне от страна на куриера). В случай на забава, store.welder.bg уведомява Клиентите за променения срок на доставка.

 

ГАРАНЦИЯ, РЕКЛАМАЦИИ, ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКАТА И ВРЪЩАНЕ

За всички стоки, предлагани от store.welder.bg, важат гаранционните условия и Общите условия на доставка на съответния производител. Продуктите, които подлежат на гаранционно обслужване или сервиз се доставят с гаранционна карта, където са отбелязани квалифицираните от производителя сервизни центрове. Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращане на стоката.

При несъответствие на доставената стока с поръчката, Клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от Продавача да достави съответната поръчана стока. При явно несъответствие на получената стока с поръчаната, незабавно се свържете с представител на store.welder.bg.Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в поръчката и наименованието на продукта, който е получил Клиента.

При установяване на несъответствие, Клиентът връща продукта за сметка на  Продавача, който му изпраща правилния продукт за своя сметка.

Рекламации за закупени стоки могат да бъдат направени в срок от 7 дни, считано от датата на доставката.

За предявяване на рекламация е необходимо да пазите касовата бележка, фактура, протокол или друг документ, доказващ покупката.

Замяна на стоката се допуска при наличие на производствени дефекти или грешно изпратен продукт.

Не се уважават рекламации при следните условия:

-       Дефекти, причинени от използване или поддръжка, които не отговарят на инструкциите на производителя.

-       Когато продукта е съхраняван или транспортиран при неподходящи условия.

-       При механични увреждания по време на съхранение, транспортиране или използване на продукта.

-       При неспазване на инструкциите за ползване и експлоатация.

Разходите по замяна на дефектен или погрешно доставен продукт са за сметка на Продавача.

Клиентът има право да промени поръчката си или да се откаже от нея, в рамките на два часа, в работен ден, преди продуктите да са предадени за транспорт на куриерската фирма. Ако е издадена фактура, същата се анулира или при необходимост се издава кредитно известие.

Клиентът има право да се откаже от поръчката си и върне закупения от него продукт от интернет магазин, съгласно чл. 55 от ЗЗП: в срок от седем работни дни от датата на доставката;  продуктът трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка и документация, във вида, в който е получен (да отговаря на  условията на чл.55 от ЗЗП). Tранспортните разходи за връщане на продукта се поемат от Клиента. Клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума в тридесет дневен срок от получаването на продукта, чрез наложен платеж. Върху върнатата в този срок сума не се дължат лихви или неустойки.

В случай на рекламация или връщане на продукт, Клиента е длъжен да се свърже със служител на Продавача, като посочи номера на фактурата или поръчката за покупка на стоката.

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Цената на поръчката се формира като сбор от цените на съответните количества от отделните поръчани продукти и добавяне на цената на транспорта. Всички цени са с включен ДДС.

Плащането може да се извърши:

1.     В брой, при доставка на стоката, на място в склада на Продавача или чрез наложен платеж при куриера, осъществяващ доставката.

2.     Чрез предварително плащане по банков път, на банковата сметка на Продавача.
При плащане по банков път, срокът на доставка започва да тече след получаване на пълната цена на поръчката (стойност на стоките и на транспорта), в банковата сметка на Продавача.

 

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА

Използвайки функциите на сайта store.welder.bg, Клиентът приема, че Уелдър ЕООД има право да събира и съхранява информация, която ще бъде използвана при регистрацията и използването на предоставяните услуги. Продавачът може да използва информацията единствено с цел качествено обслужване на Клиента, при приемане и изпълнение на поръчките, при необходимост от съдействие при използване на функциите на сайта, за статистически цели и за подобряване на работата на магазина. Информацията се съхранява според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Личните данни на Клиента могат да бъдат предоставяни на компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство, ако Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия, нарушили права или законни интереси на трети лица или в други предвидени в закона случаи.

Продавачът може да съхранява и публикува информационни материали за предлаганите продукти, но не носи отговорност за обявените от производителя характеристики на стоката, за нейната употреба и предназначение. Уелдър ЕООД не носи отговорност за неточности в описанията на продуктите, които не се отнасят към основните й характеристики и. Продуктите се доставят от производителите със Сертификати за качество, Декларации за съответствие или Декларации за експлоатационни показатели, когато попадат в обхвата на действащи законови регламенти. Отговорността за продуктите е изцяло на производителите или техните представители, издали съответните документи.

Уелдър ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, щети и/или пропуснати ползи, настъпили вследствие на спиране, прекратяване или променяне на предоставяните услуги, нито за изтриването, изменението, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали, данни или информация, предоставяни, използвани, записвани или станали достъпни посредством електронния магазин.

Информацията, публикувана на store.welder.bg, е собственост на Уелдър ЕООД. Забранено е копирането, разпространението и съхраняването на части или на пълното съдържание, без изрично предварително писмено съгласие на Уелдър ЕООД. Достъпът и/или регистрацията в store.welder.bg не означава, че Уелдър ЕООД предоставя права от какъвто и да е вид, върху марките и/или информацията публикувана в сайта.

Продавачът се стреми да предоставя пълна и точна информация за продуктите, които се предлагат. Въпреки това са възможни печатни грешки, грешки в цените, разлики в цветовете, дизайна и в технически характеристики на продуктите. Моля да ни информирате, в случай че откриете такива грешки, за да ги отстраним. Благодарим Ви предварително!

Уелдър ЕООД може по всяко време да променя съдържанието и/или общите условия на store.welder.bg, без предварително уведомление на Клиентите.

 

ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

За всички условия и въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.