ЗА НАС

STORE.WELDER.BG е интернет сайт на Уелдър ЕООД, който представлява електронен магазин за продажба на материали, апаратура, инструменти, лични предпазни средства и други продукти за заваряване, рязане, спояване и други технологични процеси.

Екипът на store.welder.bg включва специалисти с практически опит в приложението на материалите, оборудването и заваръчните процеси в производствени и в монтажни условия. Освен доставка, ние предлагаме обучение и внедряване на техническите решения.

Ние се стремим да предложим на нашите клиенти необходимата информация за предлаганите продукти, препоръки за приложението им и обща информация за заваряването. Продуктовите страници в магазина дават възможност за достъп до допълнителни файлове за сваляне, които съдържат детайлни технически данни.

ВНИМАНИЕ: Заваряването, рязането и термичните процеси са свързани с рискове при работа!

Всички продукти са предназначени за професионална употреба, от лица, които имат необходимата квалификация да изпълняват заваръчни или други производствени операции, при спазване на правилата за работа и осигуряване на безопасност на себе си, на намиращите се в близост хора, оборудване и помещения, както и за опазване на околната среда.

Повече информация за дейността на Уелдър ЕООД можете да намерите на www.welder.bg.

 

От екипа на Уелдър ЕООД,

1750 гр. София,
ул. Митрополит Серафим Сливенски, бл. 13-А,

e-mail: office@welder.bg