Контролен дебитомер за разхода на защитен газ

4390212880

Нов

Ръчен дебитомер за измерване на действителното количество защитен газ, излизащо през дюзата на горелката за МИГ/МАГ или ВИГ заваряване. Обхвата е от 5 до 20 л/мин., аргон или СО2.

Гуменият конусовиден вход се опира плътно в газовата дюза. Тръбичката с топчето се държат вертикално нагоре. След пускане на защитния газ топчето се издига нагоре в тръбичката и показва реално преминаващото количество.

21,36 лв

За сваляне