Тел за поцинковани ламарини Alunox SG2-Ti

Нов

На ролки: 1 кг, 5 кг и 15 кг.

Помеднен тел Alunox SG-Zink/SG2-Ti, за заваряване на поцинковани, грундирани или леко ръждясали ламарини и детайли. Образуването на пори и пръски е минимално или липсва. След заваряване цинковото покритие трябва да бъде възстановено.

Използва се за заваряване и ремонти на автомобили, строителни елементи и тръби.

W.Nr.: 1.5112
EN 14341-A: G2Ti
G 42 3 M22 2Ti1

Повече детайли

16,80 лв

  • ø 0.8 мм, 1.0 кг
  • ø 0.8 мм, 15 кг
  • ø 1.0 мм, 1.0 кг
  • ø 1.0 мм, 15 кг
  • ø 1.2 мм, 1.0 кг
  • ø 1.2 мм, 15 кг

Повече информация

Телът Alunox SG-SG2Ti (G2Ti) е предназначен за заваряване на желязо и конструкционна стомана. Легирането с титан осигурява много високо качество на шевовете, дребно зърнеста структура на метала и подобрено сплавяване със заваряваните краища.

Препоръчва се при:

- заваряване на коренови слоеве и на тръби;

- заваряване на тънки ламарини;

- заваряване на поцинковани, грундирани или леко ръждясали ламарини, профили или тръби;

- заваряване на профили или изделия, които предстои да бъдат поцинковани или боядисвани. Поради намаленото съдържание на силиций в тела, образуването на силикатни петна шлака на повърхността на шевовете е значително намалено.

Заварения метал е тройно дезоксидиран чрез легиране на тела освен с манган и силиций, също и с алуминий, цирконий и титан, което позволява заваряване на поцинковани, грундирани и леко ръждясали повърхности без образуване на пори. (Това зависи също от дебелината на слоя цинк, боя или ръжда - дебели слоеве трябва да бъдат предварително отстранени.)

Внимание: При заваряване на поцинковани и грундирани повърхности трябва да се осигури много добра вентилация и в никакъв случай да не се вдишват цинковите пари, които се отделят по време на работа!

При използване на тройни газови смеси: Ar / CO2 / O2   се получават шевове с изключително добър външен вид.

Пространствени положения на заваряване:

welding positions

Ток и полярност на електрода: постоянен ( + )

Защитен газ: CO2, смеси Ar / CO2 (5-25%) или Ar / CO2 / O2

Alunox-AX-SG2-ZINK