Тръбни електроди за наваряване Hardface-CNV

Нов

Тръбни електроди за възстановяване или предварително наваряване на  детайли, подложени на силно абразивно износване, висока температура  (600 °C), натиск, ерозия и умерени удари, като синтеровачни валци, куполи / шахти на доменни пещи, ръбове за горещо рязане и др.

Твърдост, > 2 слоя: 65 HRC
Микротвърдост на карбидните частици в шева: 950-2900 HV.

Работят с обикновен електрожен на 220V.

Повече детайли

9,60 лв

  • ø 6.0 x 450 мм, 1.0 кг
  • 1 бр. електрод ø 6.0 x 450 мм

Повече информация

Welding Alloys Hardface CNV-TE са тръбни електроди за наваряване, при които елементите, осигуряващи високата твърдост са в сърцевината, а повърхността е с тънко покритие, което защитава от навлизането на влага и стабилизира дъгата. Първоначалното и повторното запалване на дъгата е лесно.

Работи се с обикновени монофазни трансформаторни или инверторни електрожени на 220 V захранване (>150А) и ръкохватка тип крокодил (или друга, която може да захапе електрод 6 мм).

Поради големия диаметър на електродите и ниския режим на работа се получават широки, гладки шевове. Смесването на наварения метал с основата е малко, което осигурява висока твърдост още от първия слой.

Поради съдържанието на никел, наварения метал е жилав и устойчив при високи температури. Съдържа метало-керамични частици - хромови, ниобиеви, ванадиеви и волфрамови карбиди с много висока твърдост, 950 до 2900 HV.

Химически състав:

WA-Hardface-CNV-TE-Composition

Електродът се държи перпендикулярно на наваряваната повърхност. Заварява се с къса дъга, с вълнообразни движения по посока напречно на посоката на натоварване при работа. Предварително подгряване обикновено не се налага.

Електродите са с бяла маркировка.

Предимства на тръбните електроди:
- Лесни за работа;
- Заваряване с монофазни трансформатори иинвертори, на постоянен или променлив ток;
- Работа с нисък заваръчен ток - малко смесване на твърдия слой с основния метал;
- Малки деформации на наваряваните детаили, няма п
рогаряне / пробиване на материала;
- Висока скорост на наваряване;
- Устойчиви срещу овлажняване, не се налага подсушаване;
- Не се изискват специални условия на съхранение;
- Не се налага изчукване на шлака;
- Позволяват заваряване във всички заваръчни позиции.

За сваляне