Тръбни електроди за наваряване Hardface-HC

Нов

Тръбни електроди за възстановяване или предварително наваряване на  детайли, подложени на силно абразивно износване, натиск и умерени удари, като мелещи колела и конуси, люлеещи или фиксирани чукове, зъби, ръбове на багери, драги, плугове и др.

Твърдост, > 2 слоя: 61 HRC
Микротвърдост на карбидните частици в шева: 950-1450 HV.

Работят с обикновен електрожен на 220V.

Повече детайли

Ограничена наличност

4,50 лв

  • ø 6.0 x 450 мм, 1.0 кг
  • 1 бр. електрод ø 6.0 x 450 мм

Повече информация

Welding Alloys Hardface HC-TE са тръбни електроди за наваряване, при които елементите, осигуряващи високата твърдост са в сърцевината, а повърхността е с тънко покритие, което защитава от навлизането на влага и стабилизира дъгата. Първоначалното и повторното запалване на дъгата е лесно.

Работи се с обикновени монофазни трансформаторни или инверторни електрожени на 220 V захранване (>150А) и ръкохватка тип крокодил (или друга, която може да захапе електрод 6 мм). Не се налага предварително изсушаване на електродите.

Поради големия диаметър на електродите и ниския режим на работа се получават широки, гладки шевове, а деформациите (измятане от топлината) на наваряваните детайли са по-малки, отколкото при работа с обикновени електроди. Смесването на наварения метал с основата е малко, което осигурява висока твърдост още от първия слой.

Наварения метал съдържа метало-керамични частици - хромови карбиди с много висока твърдост - 950 до 1450 HV.

Химически състав:

WeldingAlloysHardfaceHC-TE

Електродът се държи перпендикулярно на наваряваната повърхност. Заварява се с къса дъга, с вълнообразни движения по посока напречно на посоката на натоварване при работа. Предварително подгряване обикновено не се налага.

Електродите са със синя маркировка.

Предимства на тръбните електроди:
- Лесни за работа;
- Заваряване с монофазни трансформатори иинвертори, на постоянен или променлив ток;
- Работа с нисък заваръчен ток - малко смесване на твърдия слой с основния метал;
- Малки деформации на наваряваните детаили, няма прогаряне / пробиване на материала;
- Висока скорост на наваряване;
- Устойчиви срещу овлажняване, не се налага подсушаване;
- Не се изискват специални условия на съхранение;
- Не се налага изчукване на шлака;
- Позволяват заваряване във всички заваръчни позиции.