Тръбен тел за наваряване UTP AF-Robotic 6011

Нов

Размери: Ø 1.2 мм
Ролки: D200 (1 / 5 кг), D300 (16 кг)

Ni-B легиран тръбен тел за наваряване на детайли, изложени на силно абразивно износване от пясък или смесени минерални фракции, като верижни конвейери, лопатки на миксери, бетон-помпи и др. Навареният метал съдържа твърди карбиди и се обработва само с шлайфане.

Твърдост 62 - 67 HRC

Класификация:
DIN 8555: MSG 10-GF-65-G
EN 14700: T Fe 13

Повече детайли

35,40 лв

  • ø 1.2 мм, 1.0 кг
  • ø 1.2 мм, 16 кг

Повече информация

Предназначение и характеристики

UTP AF-Robotic 6011 е тел за твърдосплавно наваряване, с широко приложение в мино-добивната промишленост, металургията, селското стопанство, пътното строителство и др.

Поради наличието на твърди бор-карбиди, навареният метал е изключително устойчив срещу абразивно износване. Наличието на никел в сплавта осигурява висока жилавост на наварения метал, в който са разположени твърдите карбиди.
Препоръчва се работа на тесни шевове. Поради голямата твърдост се образуват пукнатини, които нямаляват заваръчните напрежения и не оказват влияние върху устойчивостта срещу износване.

Тела е произведен по безшевна технология, поради което не се овлажнява с времето и не изисква специално съхранение или подготовка. Съдържа метален прах, чрез който в метала се добавят легиращите елементи. По този начин е осигурена отлична заваро-пригодност и стабилен режим на работа в широки граници на заваръчните парамети, включително когато има изисквания за непрекъснато и равномерно телоподаване.

Подходящ за работа във всички пространствени положения, без таван и отгоре-надолу.

Защитен газ: М21 - Ar/18%CO2, 15 - 18 л/мин

Заваръчен ток: DC (+), 120-300A

Химически състав:
ChemicalCompositionUTP6011

Твърдост: 62 - 67 HRC

Микроструктура: Бор-карбиди в жилава (легирана с никел) стоманена основа. Висока твърдост се постига от първия слой.

Класификация:
DIN 8555: MSG 10-GF-65-G
EN 14700: T Fe 13

За повече информация, виж файловете за сваляне.

За сваляне