Електроди за наваряване UTP DUR 350

Нов

Базични електроди UTP с твърдост 350 HB, за наваряване на износени детайли, които са изложени на натиск, търкаляне и триене на метал в метал, като например при вериги, ролки, кранови колела, релси и други подобни.

Доставка от voestalpine Boehler Welding

Опаковка:
Ф 4.0 мм х 450 мм: пакет 6.2 кг
или по 1 кг

Класификация:

БДС EN ISO 14700: E Fe1

DIN 8555: E 1-UM-350

Повече детайли

7,20 лв

  • ø 4.0 х 450 мм, 1.0 кг

Повече информация

Предназначение и характеристики

UTP DUR 350 са обмазани електроди за възстановяване на износени детайли от въглеродна или ниско легирана (Mn-Cr-V) стомана, изложени на силен натиск, удари, търкаляне и триене на метал в метал. Навареният метал е устойчив срещу образуване на пукнатини и позволява механична обработка.

Предназначени са за наваряване на слоеве със средна твърдост върху ходови части от верижни машини, валове, зъбни колела и барабани, верижни звена, опорни и задвижващи ролки, реборди на колела, шайби, оси, както и върху релси.

Твърдост на навареният метал: около 370 HB
Твърдост на 1-ви слой, наварен върху въглеродна стомана (C = 0,5 %): около 420 HB


Пространствени положения на заваряване

Ток и полярност на електрода: постоянен ( + ), променлив  ( ~ )

Инструкции за работа

Работната повърхност трябва да е почистена от ръжда, омаслявания и окалина. Най-добри резултати се постигат при почистване по посоката на заваряване, при което се подобрява умокрянето на основния метал.

Електродът се държи перпендикулярно на наваряваната повърхност. Заварява се с къса дъга.
При наваряване на едро-габаритни или детайли от високо-яки стомани се препоръчва предварително подгряване до 250 – 350° С. Наваряването трябва да се изпълнява при минимална сила на тока. При многослойно заваряване се изпълняват тесни шевове. При наваряване на широки повърхности на един слой могат да се изпълняват колебателни движения с широчина до 3 пъти диаметъра на електрода. Aко електродите са овлажнени, трябва да бъдат изсушени за 2 часа при 300° C.

За повече информация, виж файловете за сваляне.

За сваляне