Електроди за наваряване UTP DUR 600

Нов

Опаковки: пакет

Базични електроди UTP, с твърдост 60 HRC, за твърдосплавно наваряване на детайли подложени на комбинирано натоварване от удари и абразивно износване, като например ръбове и зъби на кофи на земекопни машини, мелещи барабани и конуси, ръбове на режещи инструменти и др.

Класификация:

БДС EN ISO 14700: E Fe8

DIN 8555: E 6-UM-60

Повече детайли

74,45 лв

  • ø 2.5 x 300 мм, 4.0 кг
  • ø 3.2 x 350 мм, 4.5 кг
  • ø 4.0 x 350 мм, 4.7 кг
  • ø 5.0 x 450 мм, 5.8 кг

Повече информация

Предназначение и характеристики

UTP DUR 600 са обмазани електроди за възстановяване или превантивно наваряване на детайли, изложени на силно абразивно износване в комбинация с натиск и силно ударно натоварване. При наваряване върху въглеродни или ниско-легирани стомани не е необходимо наваряване на подложни слоеве. Ако е необходимо наваряване на силно износени детайли на повече от три слоя, възстановяването на размера се изпълнява с електроди EV 63 или DUR 350. Ако наваряваните детайли са от манганова стомана или са склонни към напукване, се нанасят буферни слоеве с Böhler FOX A7 или UTP BMC. Навареният метал е с висока твърдост и е устойчив срещу образуване на пукнатини. Обработка на повърхността е възможна само чрез шлайфане.

UTP DUR 600 са предназначени за наваряване на изложени на износване и удари детайли в минно-добивната промишленост, каменоломни кариери и за земекопни машини, като плочи, винтове, мелещи и разтрошаващи барабани и конуси, чукове, челюсти, зъби и режещи ръбове на кофи на багери и булдозери, форми за производство на абразивни изделия, матрици и ръбове на режещи инструменти.

Твърдост на навареният метал: 56 – 58 HRC
Твърдост след отгряване при 780 – 820° C и изстиване в пещта: около 25 HRC
Твърдост след закаляване при 1000 – 1050° C в масло: около 60 HRC
Твърдост на 1-ви слой, наварен върху манганова стомана: около 22 HRC
Твърдост на 2-ри слой, наварен върху манганова стомана: около 40 HRC

Пространствени положения на заваряване

Ток и полярност на електрода: постоянен ( + ), променлив ( ~ )

Инструкции за работа

Работната повърхност трябва да е почистена от ръжда, омаслявания и окалина. Най-добри резултати се постигат при почистване по посоката на заваряване, при което се подобрява умокрянето на основния метал.

Електродът се държи перпендикулярно на наваряваната повърхност. Заварява се с къса дъга.
При наваряване на едро-габаритни или детайли от високо-яки стомани се препоръчва предварително подгряване до 250 – 350° С . Наваряването трябва да се изпълнява при минимална сила на тока. При многослойно заваряване се изпълняват тесни шевове. При наваряване на широки повърхности на един слой могат да се изпълняват колебателни движения с широчина до 3 пъти диаметъра на електрода.
Aко електродите са овлажнени, трябва да бъдат изсушени за 2 часа при 300° C.

За повече информация, виж файловете за сваляне.

За сваляне