Електроди за наваряване UTP LEDURIT 61

Нов

Размери: Ø 3.2, 4.0 мм.

Рутилово-базични електроди за твърдосплавно наваряване на повърхности и детайли подложени на много силно абразивно износване. Металът е корозионно устойчив, съдържа хромови карбиди, устойчиви при температури до 600°C.

Опаковка:
Ф 3.2 мм х 350 мм: пакет 4.0 кг
Ф 4.0 мм х 450 мм: пакет 5.2 кг
или по 1 кг

Класификация:

EN 14700: EZ Fe14

DIN 8555: E 10-UM-60-GRZ

Повече детайли

48,30 лв

  • ø 3.2 x 350 мм, 1.0 кг
  • ø 4.0 х 450 мм, 1.0 кг

Повече информация

Предназначение и характеристики

UTP LEDURIT 61 са обмазани електроди за възстановяване или превантивно наваряване на детайли, изложени на много силно абразивно износване в комбинация със средно ударно натоварване.
Ако е необходимо, при многослойно заваряване, се нанасят буферни слоеве с Böhler FOX A7, за да се предотврати напукването на наварения слой. Заваръчните характеристики са много добри, металът се сплавява добре и шлаката се отделя много лесно. Наварените слоеве са хомогенни, с фини вълнички. За повечето приложения не се изисква довършително шлайфане.

UTP LEDURIT 61 са предназначени за наваряване на шнекове, стържещи лопати и ножове, копаещи зъби, пясъчни помпи, крила на миксери, както и за финален слой на челюсти на трошачки.

Твърдост на 2-ри/3-ти слой от наварения метал: около 60 HRC
Твърдост на 1-ви слой, наварен върху ниско-въглеродна стомана (C = 0,15 %): около 55 HRC
Твърдост на 1-ви слой, наварен върху манганова стомана: около 52 HRC

Пространствени положения на заваряване:

Ток и полярност на електрода: постоянен ( + ), променлив ( ~ )

Инструкции за работа

Електродът се държи перпендикулярно на наваряваната повърхност. Заварява се с къса дъга, по посока напречно на посоката на натоварване при работа. Предварително подгряване обикновено не се налага. Aко електродите са овлажнени, трябва да бъдат изсушени за 2 часа при 300 °C.

За повече информация, виж файловете за сваляне.

За сваляне