Неръждаеми електроди Е-18/8/6

Нов

Размери: Ø 2.5, 3.2, 4.0 мм.

Опаковки: пластмасова кутия

Аустенитен неръждаем електрод с голяма жилавост, за заваряване на разнородни и трудни за заваряване стомани, като закаляеми, манганови или неръждаеми стомани. Обмазката позволява лесно запалване и работа с променлив или с постоянен ток.

Класификация:

EN 1600: E 18 8 Mn R42

AWS A5.4: E 307-17

Повече детайли

Продуктът не е наличен

19,20 лв

  • ø 2.5 x 300 мм, 1.0 кг
  • ø 3.2 x 350 мм, 1.0 кг
  • 10 бр. електроди ø 2.5 x 300 мм

Повече информация

Предназначение и характеристики

Високо легиран аустенитен електрод за нерждаеми или разнородни стомани. Заварява помежду им нелегирани, високо яки, подобряеми, броневи и високолегирани стомани, като например строителни с високолегирани хромови или хром-никелови стомани. Заварява също аустенитни манганови стомани (до 14% манган) помежду им и към други видове стомана. Заваряване на черно-бели съединения се препоръчва при работни температури до 300 °С. С електрода се заварява успешно пластичен междинен слой за поемене на напреженията при наваряване на трудно заваряеми стомани. Металът има добра устойчивост на кавитация. При студена деформация навареният метал се уякчава. Окалиноустойчивост до 850 °С. Устойчив срещу образуване на σ-фаза и срещу термични удари. Устойчив е срещу междукристална корозия и срещу образуване на горещи пукнатини.

Пространствени положения на заваряване


Ток и полярност на електрода: постоянен ( + ), променлив ( ~ )

За повече информация, виж файловете за сваляне.

За сваляне