Керамичен спрей Binzel Ceramic Spray

192.0228

Нов

Флакон от 400 ml.

Спрей за предпазване на заваръчните дюзи, инструменти и фиксатори в зоната на заваряване и ако е необходимо - за повърхността на заваряваното изделие.

Нанася се на тънък слой, като образува плътно покритие от керамични частици, с висока температура на топене и абразивна устойчивост. 

Повече детайли

35,40 лв

Повече информация

Инструкция за работа

Преди работа Binzel Ceramic Coating Spray е необходимо течността да бъде добре разбъркана, за около 1 минута. Пръска се от разстояние от около 10 - 15 см. Изсъхва бързо, в зависимост от температурата на повърхността (ако е топла, за около 5 секунди). Избягва се пръскане на горещи повърхности за да не се възпламени. След работа флаконът се обръща надолу и се пръсва малко, за да се изчисти дозатора от останалата течност.

Флаконът съдържа запалима течност и не трябва да бъде нагряван по време на работа или след като е изразходен. Не трябва да се оставя близо до мястото на заваряване или където има опасност от попадане на пръски или искри. Да не се пръска в тесни затворени помещения или в тесни отвори, където след това ще се заварява. Ако заваряваното изделие трябва да бъде боядисвано след напръскване с керамичния спрей е необходимо да се направи тест за съвместимост на покритията (ако не са съвместими може да се наложи почистване).