Волфрамови електроди - WL15 GOLD, 1.0-3.2 мм

Нов

Размери: Ø 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2 мм.

Волфрамови електроди за ВИГ заваряване на нелегирана и неръждаема стомана, никел, алуминий, титан, мед и др. Имат златиста маркировка. Съчетават качествата на WT 20 (червени електроди) за стабилно горене на дъгата при работа с постоянен (DC) ток и на WC20 (сиви електроди) за работа с нисък и с променлив (AC) ток.

Повече детайли

3,00 лв

  • ø 1.0 x 175 мм
  • ø 1.6 x 175 мм
  • ø 2.0 x 175 мм
  • ø 2.4 x 175 мм
  • ø 3.2 x 175 мм

Повече информация

Описание и характеристики

WL15 GOLD са волфрамови електроди легирани с лантан (La2O3), което осигурява лесно запалване и стабилна дъга при нисък ток, както и голяма продължителност на работа при високи режими на работа. Означени са със златиста маркировка. WL 15 се използват вместо легираните с торий WT 20 (червени) електроди, които са радио-активни и на много места не се допускат за работа. 

WL15 се използват за заваряване на:
- нелегирани и ниско легирани стомани,
- неръждаеми стомани,
- никел и никелови сплави,
- мед, бронз и медни сплави,
- алуминий и алуминиеви сплави,
- магнезий и магнезиеви сплави,
- титан и титаниеви сплави.

При заваряване с постоянен ток (DC) на стомана, никел или мед, върха на електродите се заостря в зависимост от силата на тока, под градус:
- 20 А - ъгъл при върха 15°,
- 20 до 100 А - ъгъл при върха 30° до 90°,
- 100 до 200 А - ъгъл при върха 90° до 120°

Посоката на заточването трябва да бъде по дължина на електродите, а не напречно по обиколката. При заваряване с променлив ток (АС), след заточване върха на електрода трябва леко да се закръгли.

Заваръчен ток и подходящи газови дюзи, според диаметъра на електрода:
- Ø 1.0 мм., ток от 20 до 90 А, газови дюзи Ø 6.4 до 8 мм. (№ 4 и 5),
- Ø 1.6 мм., ток от 70 до 160 А, газови дюзи Ø 6.4 до 9.8 мм. (№ 4, 5 и 6),
- Ø 2.0 мм., ток от 90 до 180 А, газови дюзи Ø 8.0 до 11.2 мм. (№5, 6 и 7),
- Ø 2.4 мм., ток от 110 до 220 А, газови дюзи Ø 9.8 до 12.7 мм. (№6, 7 и 8)
- Ø 3.2 мм., ток от 160 до 320 А, газови дюзи Ø 11.2 до 15.9 мм. (№7, 8, 9 и 10)
.

При работа с променлив ток (АС) максималната стойност е с около 1/4 по-ниска, отколкото посочените по-горе, поради по-силното нагряване на електрода.

За повече информация, виж файловете за сваляне.